Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται:

(i) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής

  • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
  • άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

(ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να (απ)ασχοληθούν ή ήδη (απ)ασχολούνται

  • με την εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, κατάρτιση και
  • με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης –επανεκπαίδευση, ενδο-εταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.

(iii) σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/η ή μη,

που επιθυμεί να αποκτήσει (α) θεωρητικές γνώσεις και (β) εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες και προσφέρονται είτε συμβατικά, είτε από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας στην εκπαίδευση.