Ο Τάσος Βασιλειάδης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Εκπαίδευσης. Από το 2008 διδάσκει σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιχειρηματικότητα την Εκπαίδευση και την Απασχόληση. Παράλληλα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ενώ από το έτος 1994 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλειάδα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας. Παράλληλα συμμετείχε στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως επιστημονικός σύμβουλος φορέων υποστήριξης ΜΜΕ. Υπήρξε παράλληλα αξιολογητής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

  • N/A
  • avasiliadis@rhodes.aegean.gr