Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Μαρία Γκασούκα είναι Κοινωνική Λαογράφος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Διδάσκει Λαογραφικές και ευρύτερα Πολιτισμικές, αλλά  και Φεμινιστικές Σπουδές, με δια-ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει, επίσης, Εθνογραφία και φεμινιστικές μεθόδους ποιοτικής έρευνας. Ταυτόχρονα είναι  Ερευνήτρια σε θέματα Κοινωνικού Φύλου, Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας.

Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων και πλήθους επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα .

Δραστηριοποιείται ως expert (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται τα τελευταία επτά χρόνια με διάφορους κυπριακούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας και Παιδείας.

Είναι η συντάκτρια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2006-2013) καθώς και αξιολογήτρια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ)

  • 22410 99146
  • mgasouka@rhodes.aegean.gr