Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΠΑΕΣ του Παν. Αιγαίου με ειδίκευση στην ‘Εκπαιδευτική Πολιτική’. Έχει δωδεκαετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και συνολική δεκατετραετή εκπαιδευτική εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης και διδασκαλίας στη Β’θμια Εκπαίδευση). Έως σήμερα, έχει συμμετάσχει (ως απλός συνεργάτης, επιστημονικός συνεργάτης, ή σχεδιαστής & επιστημονικώς υπεύθυνος) σε 9 ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικού ή ευρύτερου κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή fora/συνέδρια, εστιάζεται (κυρίως) σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχέσης Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας, Εκπαίδευσης & Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης & Κοινωνικού Αποκλεισμού, Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, καθώς και της Έμφυλης Διάστασης στην Εκπαίδευση. Έχει ένα δημοσιευμένο βιβλίο (μαζί με την Χρυσή Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη), με θέμα τα χαρακτηριστικά της μαθητικής  εργασίας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και την επίδραση ατομικών, οικογενειακών και σχολικών παραγόντων. Επίσης, αρθρογραφεί τακτικά σε εκπαιδευτικά περιοδικά για διάφορα ζητήματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Έχει επιβλέψει μέχρι σήμερα συνολικά δεκάδες διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και σε τέσσερις τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.

  • 22410 99147
  • dgouvias@rhodes.aegean.gr