Ο Νικόλαος Ράπτης γεννήθηκε στο Κοκκινόγειο Ελασσόνας Ν. Λάρισας. Υπηρετεί ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Δωδεκανήσου. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διδασκαλείου Γενικής Κατεύθυνσης. Κάτοχος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Τμημάτων  Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διδάκτωρ του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο διατριβής: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Παράμετροι Διοικητικής Αποτελεσματικότητας». Υπήρξε Προϊστάμενος και Διευθυντής σχολικών μονάδων, Σχολικός Σύμβουλος και Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Επιστημονικός συνεργάτης επί σειρά ετών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και Δια Βίου προγράμματα. Επίσης επιστημονικός συνεργάτης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Διαβαλκανικό Ινστιτούτο κ.λπ.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη διοίκηση και ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων.

Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • N/A
  • nraptis@rhodes.aegean.gr