Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, Καθηγητής, στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων», Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Π.Τ.Δ.Ε., Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» και Πρόεδρος ΕΠΕΣ των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Π.Α.
Διδάσκει από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Αιγαίου και συνεργάζεται στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου. Από το 1998 μέχρι το 2003 ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης με αυτόνομη διδασκαλία και έρευνα στην ομάδα εργασίας του Καθηγητή Fiedrich W. Kron στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität και Επιστημονικά Υπεύθυνος στο «jugendschutz. net» (Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου) των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και διδάσκων επί συμβάσει σε πανεπιστημιακά τμήματα στη Γερμανία (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz).
Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά καθώς και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την αρθρογραφία του βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://www.lsofos.com/bivlia/

  • N/A
  • lsofos@rhodes.aegean.gr