Ο Νίκος Ταψής είναι καθηγητής Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα διδασκαλίας σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Από το 2004 μέχρι το 2009 ήταν διαχειριστής και σχεδιαστής του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΕΠΑΕΣ. Υπήρξε επιμορφωτής των ΠΕΚ Πειραιά για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση των εικονικών κόσμων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  • N/A
  • tapsis@rhodes.aegean.gr