Ο Γιάνης Τσαούσης είναι ψυχολόγος. Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ολοκλήρωσε το δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Reading στη μεθοδολογία της έρευνας και τη στατιστική στην Ψυχολογία και, ως υπότροφος του ΙΚΥ, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Goldsmith’s College στην Ψυχομετρία. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη αλλά και με τη μέτρηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, και η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και ψυχολογικές έννοιες που έχουν σχέση με τη μέτρηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως ο λεκτικός και αριθμητικός συλλογισμός, η χωροαντιληπτική ικανότητα, η μηχανική ικανότητα, κλπ. Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων στην ελληνική γλώσσα (π.χ. το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας – ΤΕΧΑΠ, ο Ελληνικός Κατάλογος Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας – ΕΚΕΜΠ, το Τεστ Αντίληψης Χώρου – ΤΑΧ, Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης – ΕΚΣΥΝ, το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων – ΤΕΕ, κ.ά.), καθώς επίσης και η προσαρμογή και στάθμιση γνωστών στο χώρο της ψυχολογίας ψυχομετρικών εργαλείων (π.χ. Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 – MMPI-2, Child Behavior Check List 1½–5 – CBCL 1½–5, Toronto Alexithymia Scale-20 – TAS-20, το Multicultural Counseling Inventory – MCI, κ.ά.).

  • N/A
  • tsaousis@uoc.gr