Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση ανακοινώνεται, κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο Κατάλογος των Επιτυχόντων/χουσών και Επιλαχόντων/χουσών στην αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης για φοίτηση στο Π.Μ.Σ., μόλις αυτή ολοκληρωθεί.