Καλωσορίσατε στη σελίδα του νεοϊδρυθέντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”!

Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της τεχνολογίας, καθώς και στη θεωρία και την έρευνα σχετική με τα θέματα αυτά, το Πρόγραμμά μας προσφέρει ένα πρότυπο για τη χώρα μας πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακής εξειδίκευσης που στοχεύει στη μετάδοση και την παραγωγή νέας γνώσης στα αντικείμενα της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση στα πεδία αυτά.

Πλέον της καινοτομικότητας του αντικειμένου, το Π.Μ.Σ, χαρακτηρίζεται και από καινοτομικότητα στον τρόπου υλοποίησής του —  που συνδυάζει την κατά 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση με την κατά 50% από απόσταση εκπαίδευση – μικτή μάθηση.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά για το αντικείμενο, τους στόχους, το πρόγραμμα σπουδών και τα λοιπά στοιχεία του προγράμματός μας και να γίνετε μέλος την νέας ακαδημαϊκής μας κοινότητας!

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη