Μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

 • Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου ΑιγαίουΕπιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πρακτική Άσκηση Ι, Πρακτική Άσκηση ΙΙ , Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα & Φύλο στην Εκπαίδευση
 • Διονύσιος Γουβιάς, Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Τυπική & Μη-τυπική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα & Φύλο στην Εκπαίδευση
 • Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Πρακτική Άσκηση Ι
 • Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής, του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Μαρία Κουρουτσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση, Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Ελένη Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Πρακτική Άσκηση Ι
 • Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αν. Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Τυπική  & Μη-τυπική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
 • Νικόλαος Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής, του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πρακτική Άσκηση Ι, Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Περσεφόνη Φώκιαλη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Γεώργιος Φεσάκης, Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Ηλεκτρονική μάθηση

Λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

 • Βέρα Αγγέλου,μέλος ΕΤΕΠ. Επιστημονικό και επαγγελματικό έργο σχετικό με τα μαθήματα: “Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση” και “Πρακτική Άσκηση Ι”
 • Νίκος Ταψής, Διδάκτορας, μέλος ΕΔΙΠ, Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα: “Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση”
 • Θεολόγος Τσιγάρος, Μ.Α., μέλος ΕΕΠ, Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα: “Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση”

Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος και Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι.

 • Ευγενία Αρβανίτη, Λέκτορας, ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστήμιου Πατρών. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα:Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αναστασία Ρέππα, Αποχωρήσασα Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Γλυκερία Ρέππα, Λέκτορας Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος. Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Ιωάννης Τσαούσης, Επ. Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.Επιστημονικό έργο σχετικό με το/τα μάθημα/μαθήματα: Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση

Ειδικοί Επιστήμονες Αναγνωρισμένου Κύρους

 • Μαρία Δρακάκη, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα: Τυπική  & Μη-τυπική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
 • Απόστολος Κώστας, Διδάκτορας, μέλος ΕΔΙΠ του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα: Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Λουκάς Μουστάκας, Διδάκτορας του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα :Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ξανθίππη Φουλίδη, Διδάκτορας του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικό έργο σχετικό με το μάθημα : Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα & Φύλο στην Εκπαίδευση